Wat is het?

Psychosociaal therapie is erop gericht te kijken naar wat zich in het hier en nu voordoet en daarmee aan de slag te gaan. Negatieve ervaringen uit het verleden liggen aan de basis van vaak beperkende automatische reactiepatronen en overtuigingen en kunnen leiden tot problemen op psychisch-emotioneel (bijv. piekeren, angstgevoelens, depressie), fysiek (bijv. rug, – nek- en schouderklachten, hoofdpijn) en sociaal vlak (bijv. problemen in de sociale interacties, gedragsproblemen en relatieproblemen).

Weten wanneer, waarom en hoe problemen die zich in het NU manifesteren ontstaan zijn in het verleden, werkt verhelderend en verklarend, maar zorgt niet voor de oplossing.

Wat doet het?

Door in het NU overtuigingen, patronen, aangeleerd gedrag en gevoelens uit het verleden bewust en inzichtelijk te maken en te laten ervaren hoe belemmerend deze geworden zijn voor het persoonlijk functioneren in het heden, ontstaat er ruimte voor een andere kijk op gebeurtenissen in het leven. Binnen- en buitenwereld worden beter op elkaar afgestemd en er wordt geleerd eigen verantwoordelijkheid te nemen voor ontstane problemen en het verloop van het leven. Ondersteuning met o.a. theorieën uit de kwantumfysica én lichaamsgerichte therapie maakt het mogelijk om psychisch, emotioneel en fysiek weer in de juiste balans te komen. Door het verminderen of verhelpen van fysieke klachten, het aanleren van nieuwe patronen en het opdoen van nieuwe ervaringen wordt de deur geopend voor een groeitraject naar een vrijer, gelukkiger en gezonder leven met verbeterd toekomstperspectief.

~Loslaten is achterom kijken zonder spijt, vooruit kijken zonder verwachtingen en het leven ervaren in het hier en nu~
(justbeyou.nl)