Therapie in een krachtige combinatie

Ik werk vanuit een holistische kijk op je fysieke, emotionele en/of psychische klachten. Aan de hand van een grondige anamnese stel ik een behandelplan op en gaan we er samen stapsgewijs aan werken om je hulpvraag te beantwoorden. De therapie die ik toepas, is een krachtige combinatie van psychosociale en lichaamsgerichte therapie, waarmee niet alleen oppervlakkige pijnstukken de mogelijkheid krijgen geheeld te worden, maar waardoor ook de vaak oudere, dieperliggende blokkades (trauma’s) bereikt kunnen worden.

Maar ook als je vooral behoefte hebt aan verlichting van je fysieke klachten, kan ik je helpen.

De therapieën die worden ingezet

Met behulp van psychosociale therapie reflecteer ik op een open, eerlijke en directe manier op je gedrag en leefstijl, hierbij gebruikmakend van o.a. kennis uit de kwantumfysica. De lichaamsgerichte therapie bestaat uit Shiatsu therapie aangevuld met technieken uit de Fascia- en Craniosacraal therapie én energetische technieken en versterkt het effect van de psychosociale therapie door de integratie ervan in de diepere emotionele lagen van het lichaam.

Het resultaat

Hierdoor ontstaat er meer inzicht in en bewustwording van je beperkende en blokkerende overtuigingen en gedragspatronen enerzijds en van je lichaam en gevoel anderzijds. Het resultaat is rust en ontspanning, duurzaam herstel en een algehele gezondheidsverbetering en gevoel van welbevinden.

Zowel voor kinderen als volwassenen heeft deze vorm van therapie inmiddels bewezen positieve effecten te hebben.

De behandeling

Tijdens mijn behandelingen lig je op een futon op de grond. Ik werk op het hele lichaam, waarbij je doorgaans je kleding gewoon mag aanhouden. Het is wel aan te raden soepel zittende kleding te dragen, waarin je vrij kunt bewegen.