Het is allemaal met elkaar verbonden

~The body is an ingenious system inevitably revealing a person’s lifestyle;
the body never lies~

Het lichaam is de ‘storyteller’ van je leven. De boodschapper van je fysieke, psychische, emotionele en spirituele staat van ZIJN.

Hoe dan?

Je uiterlijke verschijning, klachten en energie die je uitstraalt verraden je leefwijze, overtuigingen en patronen en hoe je in het leven staat. Lichaamshouding, manier van bewegen, gezichtsuitdrukking en gezichtskenmerken, de stand van je ledematen, bewegingsbeperkingen, verhardingen en verkrampingen, huidverkleuringen of -aandoeningen, geuren en geluiden zijn allemaal kenmerken, waarmee het lichaam prijsgeeft hoe je leeft. Vaak geven cliënten aan geen specifieke fysieke klachten te ervaren, terwijl ik op basis van de anamnese al weet, dat die er wel zullen zijn en tijdens de behandeling ervaren cliënten ze dan ook. Dit komt doordat veel klachten al zolang (chronisch) aanwezig zijn, dat ze als gewoon ervaren worden en zelfs niet meer gesignaleerd worden.

Wat vertelt het me?

Fysieke ongemakken en ziekte worden vanuit de Oosterse filosofie dan ook niet gezien als lastig en iets negatiefs dat zo snel mogelijk weg moet, maar als (positieve) signaalgevers waar je van kunt leren. Leren waar en wanneer je niet goed met jezelf bent omgegaan en aan jezelf voorbij bent gegaan en hoe je persoonlijk kunt groeien. Het lichaam is een superintelligent systeem, dat je haarfijn de omgang met jezelf terugspiegelt en dat je laat inzien dat je niet het leven leeft, dat je eigenlijk zou willen.

Inzicht in deze signalen en daarmee je gedrag, acceptatie van deze spiegels en loslaten van de weerstand erop zijn de sleutels die er uiteindelijk toe leiden dat klachten verminderen of verdwijnen.

Een wake-up call om het roer om te gooien en goed voor jezelf te gaan zorgen. Als mens ben je een totaliteit van fysieke, emotionele en mentale lagen, die onderling sterk met elkaar verbonden zijn. Een onverwerkte blokkade in één van deze lagen resulteert daardoor direct in problemen in de andere lagen en beïnvloedt zo het functioneren en het algehele gevoel van welbevinden. Pas als deze lagen, zowel op bewust als onbewust niveau, geheeld en opnieuw verbonden worden, ervaar je weer balans en eenheid in jezelf en kun je je volledige potentieel beter benutten.